Ranking details: First 12 students

Pos Fullname Points
1 SARAVANAN K 473.4
2 HARIPRASATH B 369.9
3 Sudhanshu 324.3
4 KISHORE K 142.0
5 PRAVIN S 78.0
6 ROHITH V 34.0
7 ARYAN RAJVANSH -
7 Guest user -
7 KAVIN CHAKARAVARTHI V M -
7 naveen -
7 SUGANYA M -
7 Testuser -